יום שלישי, 5 ספטמבר, 2023

אילוסטרציה

המשלחת הישראלית לפורום המשותף לפיתוח כלכלי בין ישראל לארה”ב (JEDG) ה-34 נפגשה בוושינגטון

ב-23 באוקטובר (רביעי), התכנסו בוושינגטון נציגים רשמיים מארה”ב ומישראל לקיום המפגש ה-34 של הקבוצה המשותפת לכלכלה ופיתוח (JEDG -Joint Economic Development Group). ה-JEDG הנו מפגש שנתי ברמה בכירה לדיוני מדיניות כלכלית, לזיהוי תחומי עניין משותפים ולבחינת העמקת שתוף הפעולה.

אילוסטרציה

המפגש נפתח מהצד האמריקאי בדברי ברכה של מר ריק מקינטוש תת-מזכיר האוצר, ומהצד הישראלי נשאו דברי ברכה מר רון דרמר, שגריר ישראל בארה”ב, פרופ’ אמיר ירון, נגיד בנק ישראל ומר שי באב”ד, מנכ”ל משרד האוצר. שני הצדדים הדגישו הקשרים החזקים והאמיצים בין המדינות, אשר התאפיינו בראשיתן במתן סיוע אמריקאי לישראל וכיום מתאפיינים בקידום נושאים משותפים בהם ישראל יכולה אף לתרום.

במושב המקצועי הראשון שעסק בסקירה מאקרו-כלכלית השתתפו נגיד בנק ישראל פרופ’ אמיר ירון, מנכ”ל משרד האוצר מר שי באב”ד והכלכלנית הראשית גב’ שירה גרינברג. נגיד בנק ישראל, פרופ’ ירון סקר את ההתפתחויות המוניטריות והמאקרו-כלכליות המרכזיות בכלכלה הישראלית ובעולם בעת האחרונה ונגע בקווים משיקים לארה”ב ולישראל בסוגיות כלכליות שונות. מנכ”ל משרד האוצר סקר את מנועי הצמיחה העיקריים של המשק הישראלי וכן הציג את אתגר הפריון העומד בפני המשק, בפרט הציג את המחסור הקיים בתשתיות ואת השפעת הגז הטבעי על העצמאות הכלכלית של מדינת ישראל.

הכלכלנית הראשית במשרד האוצר הציגה את תחזית הצמיחה של המשק תוך התייחסות לסיכונים הקיימים בסביבה הכלכלית הגלובלית והמקומית, ניתחה את התפתחות היצוא וכן את התפתחות מדד אי–השוויון על פני זמן תוך מתן דגשים על המאפיינים הדמוגרפים וכוח העבודה של האוכלוסייה בישראל.
במושב בנושא העצמת נשים הציגה הכלכלנית הראשית את הצעדים של הממשל לקידום נשים בשוק העבודה וסוכם על שיתופי פעולה עם הממשל האמריקאי בנושא.

מר ערן ניצן הציר הכלכלי בשגרירות ישראל בארה”ב שקידם את האג’נדה הישראלית שנדונה בדיוני ה-JEDG, התייחס למזכר לשיתוף פעולה, המבסס את שיתוף הידע והעבודה המשותפת בתחום הדיור ופיתוח קהילות, שנחתם בשנה שעברה והדגיש את חשיבות המשך קידום הנושא עבור שני הצדדים.
ד”ר עמי אפלבאום, יו”ר רשות החדשנות והמדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה הציג את החידושים הישראלים וחזית הטכנולוגיה בשני המושבים שנגעו למחשוב קוואנטי ובינה מלאכותית, כאשר ד”ר איתן יודילביץ מנכ”ל קרן BIRD התייחס לאפשרויות שת”פ בין המדינות בנושא בינה מלאכותית במסגרת קרן BIRD.
גב’ שולי נזר, סמנכ”לית בכירה במשרד להגנת הסביבה סקרה את שיתופי הפעולה שהתהדקו בהמשך לחתימה על מזכר הבנות (MOU) בין ארה”ב לישראל בשנה שעברה.

פרופ’ יובל גרעיני מאוניברסיטת בר-אילן תאר את המעורבות הישראלית במחקרים מעבדת מאיץ חלקיקים והביע תקווה להניח תשתית לשת”פ בין ארה”ב לישראל בתחום.

במושב בנושא פינטק מר ערן יעקב, מנהל רשות המסים בישראל התייחס לנושא מיסוי בעידן הדיגיטאלי וסקר את מבנה רשות המיסים ותפקידיה. הכלכלנית הראשית סקרה את המדיניות האסטרטגית הנוגעת לפינטק בהיבטים רגולטורים ואחרים ובמאפייני תעשיית הפינטק בישראל.

מר אורי אפלבאום, ראש המטה של מנכ”לית משרד התחבורה התייחס לשיתופי פעולה בין המדינות בנושא תחבורה חכמה.

פרו”פ יורם קפולניק מנהל קרן BARD לשיתופי פעולה חקלאי בין ארה”ב לישראל התייחס להגברת שיתופי פעולה בין המדינות.

מנכ”ל משרד האוצר סיכם את הדיונים הכלכליים והדגיש את חשיבות שיתוף הפעולה הכלכלי ההדוק בין המדינות, צוותים משותפים הוקמו בנושאים החשובים שנדונו.

הגיבו לכתבה

נוקד קפיטל | Noked Capital

נוקד קפיטל | Noked Capital

מידע כללי אתר החברה: www.noked-capital.co.il שם חברה נוקד קפיטל בע”מ שם באנגלית NOKED CAPITAL LTD מספר חברה 514956846 סוג ארגון חברה סוג תאגיד ישראלית חברה

קרא עוד »
דילוג לתוכן